top of page

안성가족센터 현상설계 (당선)

위치           경기도 안성시 낙원동 68-1

용도           청소년 수련관, 운동시설, 주차장

층수           지하 2층 / 지상 4층

설계           2020

bottom of page