Click Image >

#01  -  1/8

백운호수 음식점 A,B,C동

위치           경기도, 의왕시

용도           Commercial

연면적        291.1 m²

층수           지상 2층

설계/준공    2012 / 2013

空間建築 본부장 재직 시 프로젝트

Copyright © 2018 TOPOS Architectural Firm , All rights reserved
  • Facebook - Grey Circle
  • RSS - 회색 원